IXUGA

NOVAS

ACTOS

REMEMORANDO A HISTORIA DA NOSA LINGUA

24-07-2020 IXUGA A Coruña
O 27 de marzo de 1985, a Sala do Contencioso-Administrativo da Audiencia Territorial da Coruña presidida polo...

CATRO SÉCULOS DESPOIS

16-7-2020 IXUGA Celanova
Celebramos na vila de Celanova o 25 aniversario da primeira sentenza ditada en lingua galega polo Xulgado...

PUBLICACIÓNS

Xosé Luís Franco Grande, o dono das palabras

Inauguración do busto a Bouza Brey IXUGA
Xosé Luís Franco Grande sempre foi un  protagonista de excepción na cultura galega. Pero despois do seu pasamento...

Xuristas das Irmandades da Fala

Xuristas das Irmandades da Fala
Con máis de 2 millóns de falantes no momento presente e cunha tradición literaria que se remonta...