Falando do Dereito

  Falando do Dereito
  Falando do Dereito

  UN SÍMBOLO PARA RECORDAR: A PRIMEIRA SENTENZA EN LINGUA GALEGA

  O 27 de marzo de 1985, a Sala do Contencioso-Administrativo da aínda daquela Audiencia Territorial da Coruña ditou a primeira sentenza en lingua galega da nosa historia xudicial.

  Aquel evento singular produciuse no contexto enmarcado pola instauración da autonomía de Galicia a través do Estatuto de 1981 e a aprobación da Lei de normalización lingüística de Galicia de xuño de 1983, que declaraban a oficialidade da lingua galega en todos os ámbitos da vida pública e, singularmente, para as corporacións locais do noso país e no seo dos procesos xudiciais.

  Porque eses son os dous ámbitos nos que aquela sentenza acada especificamente o seu valor simbólico: o das corporacións locais, porque o Concello de Redondela era parte no proceso no que se ditou aquela resolución e foi quen promoveu a súa elaboración en lingua galega; e os tribunais de xustiza, xa que a decisión procedía do seu órgano superior no territorio de Galicia.

  Débese recordar nese sentido o papel de vangarda que, desde a transición política ao réxime democrático, xogaron moitas das corporacións locais na materialización do galego como lingua administrativa e xurídica.

  Descargar libro

  Previous articleXosé Luís Franco Grande, o dono das palabras
  Next articleA MEMORIA DE PELÍCULA