NOVAS

ACTOS

Curar coa ciencia e a palabra ISAGA

Curar coa ciencia e a palabra

A convocatoria da VIII asemblea da Irmandade da Sanidade Galega celebrouse en Vigo, porque nela morou o boticario Chano Piñeiro, figura que foi rescatada para ser proxectada ás novas fornadas de profesionais da sanidade, A convocatoria da VIII asemblea da Irmandade da Sanidade Galega celebrouse en Vigo, porque nela morou...
Chano Piñeiro, boticario e cineasta galeguista ISAGA
Falar de Chano Piñeiro é falar dunha tradición de boticarios que mantiveron enceso o lume da galeguidade en distintos ámbitos. Forma parte dunha longa nómina de boticarios que tiveron fonda precoupación polo fomento e prestixio da nosa lingua. Perfecto Feijóo, creador dos coros galegos; Vilar Ponte, cofundador das Irmandades da...