NOVAS

ACTOS

A arte de curar coa palabra - IX Asemblea da Irmandade da Sanidade Galega
Ciencia, humanismo e galeguismo seguen a ser os tres elementos que definen a filosofía da Irmandade da Sanidade Galega, un colectivo que traballa para crear unha rede de defensa da lingua galega no ámbito sanitarioen Galicia porque  somente dese xeito se normalizará o seu uso. O persoeiro homenaxeado nesta...
Curar coa ciencia e a palabra ISAGA

Curar coa ciencia e a palabra

A convocatoria da VIII asemblea da Irmandade da Sanidade Galega celebrouse en Vigo, porque nela morou o boticario Chano Piñeiro, figura que foi rescatada para ser proxectada ás novas fornadas de profesionais da sanidade, A convocatoria da VIII asemblea da Irmandade da Sanidade Galega celebrouse en Vigo, porque nela morou...