Faro de Vigo – Premios á etiqueta en lingua galega

Xosé González Martínez
Xosé González Martínez

Hai vinte anos constituíuse en Esposende, Ribadavia, a Asociación Álvaro das Casas, no pazo familiar de Álvaro das Casas, unha figura senlleira na dinamización galeguista no primeiro terzo do século XX. Foi o creador da asociación xuvenil “Ultreia” que chegou a aglutinar máis de dous mil afiliados.

Desta volta, por ter relación co obxecto desta colaboración periodística, ímonos referir a outra das súas significativas iniciativas: a Unión de Colleiteiros do Ribeiro do Avia (UCRA), antecesora do cooperativismo vinícola do Ribeiro e do resto do país, creada en xaneiro de 1936. O Manifesto fundacional é un discurso que aínda hoxe ten vixencia. Porque en sPete medidas, apelábase á mellora da calidade dos viños, recuperando as castes autóctonas que foran substituídas por outras foráneas.

Non descoidaba a filosofía do Manifesto a importancia que tiñan os consumidores para facer viable ese obxectivo, chamando aos galegos ao consumo responsable con actitudes como a de “pedir nos cafés, por suntuosos e encopetados que sexan, viño tostado e augardente do Ribeiro, estimulando o seu consumo, dando así a posibilidade de que a economía agrícola fose unha fonte de riqueza para fixar poboación e evitar a sangría da emigración”.

No Manifesto da UCRA non se fai mención á galeguización das etiquetas. Mais eu tiven nas miñas mans moreas de papeis que Álvaro das Casas deixou no seu pazo entre os que atopei etiquetas en galego para o envases dos seus viños.

Por iso a UCRA é precursora das propostas galeguizadoras das etiquetas dos produtos promovida pola Irmandade Galega de Agroalimentarios e Adegueiros e a propia Asociación Álvaro das Casas, que todos os anos convoca os premios “Bacelos de Prata” desde hai dezanove anos, para honrar a todas as empresas e adegas que decidiron incorporar a lingua galega nas súas marcas comerciais.

Este ano premiáronse a Adega Tapias Mariñan da denominación de oríxe Monterrei, creada en 2007, e Leite Noso Sociedade de Gandeiros Galegos, constituida no ano 2016 en Santiago de Compostela.

O xurado que concedeu ambos os dous premios considera que a Adega Tapias Mariñan elabora viños con marchamo de identidade e garantía de oríxe, recuperando as castes autóctonas e utilizando a lingua galega nas etiquetas. Pola súa coidada elaboración dos viños a Adega Tapias Mariñan foi acredora de numerosos premios de aquén e alén das nosas fronteiras.

Considera tamén o Xurado calificador que Leite Noso comercializa as dúas marcas DELEITE e MUUU, que gozan dun merecido prestixio nos espazos comerciais e recoñecemento dos consumidores. O éxito destes produtos, que incorporaron a lingua galega na etiquetaxe e publicidade son mostra do inequívoco compromiso das marcas co sinal máis importante da identidade galega.

O próximo día 7, ás 12:00 horas, entregaránselles os Bacelos de Prata a estas empresas que elaboran produtos procedentes da riqueza do noso agro. O acto público celebrarase no Pazo dos Ulloa,en Esposende, seguido dun xantar de irmandade. Os interesados en asistir poden comunicalo a través do teléfono do Pazo.

Recollendo os postulados do Manifesto da UCRA, nós tamén apelamos aos consumidores para que amosen preferencia polas marcas galeguizadas, e nomeadamente por estas dúas premiadas cos Bacelos de Prata, porque con ese xesto patriótico fomentan o desenvolvemento económico do campo galego, e ao tempo incentivan a galeguización do tecido produtivo galego, dotándoo de alma, corazón e vida. O futuro de Galicia depende de cada un de nós.

Previous articleLa Región – Actos académicos en Mondariz
Next articleBadal Novas – Premios á etiqueta en lingua galega