ARTIGOS

Faro de Vigo – Concellos e xustiza

A fondar nos medios para acadar maiores cotas de normalización da lingua galega nas administracións públicas é unha práctica pouco común. As inercias funcionan...

El Progreso – Concellos e xustiza

A fondar nos medios para acadar maiores cotas de normalización da lingua galega nas administracións públicas é unha práctica pouco común. As inercias funcionan...

La Voz de Galicia – A defensa do galego, tarefa de todos

Os datos que informan sobre o descenso de galegofalantes provocan alarmas coas conseguintes opinións sobre a natureza do conflito lingüístico. Os argumentos maniqueos esgrimidos...

Faro de Vigo – Premio Blanco Amor

O día 1 de decembro de 1979 falecía en Vigo Eduardo Blanco Amor, a quen coñecín moito nas tertulias duns poucos na Fundación Penzol....

El Progreso – Antón Beiras, un científico progresista e galeguista

A década dos cincuenta do século pasado está ateigada de feitos e personaxes sobranceiros que salientaron no eido científico. Para que isto ocorrese non...

Galicia Digital – Antón Beiras, un científico progresista e galeguista

A década dos cincuenta do século pasado está ateigada de feitos e personaxes sobranceiros que salientaron no eido científico. Para que isto ocorrese non...
O Ribeiro

El Progreso – A galeguización dos servizos xurídicos dos concellos

En 1984, a proposta da Asociación de Funcionarios para a Normalización  Lingúística, reuníronse en Santiago, en sesión solemne, 197 rexedores municipais para asinaren a...

Galicia Confidencial – Lápidas e exéquias fúnebres

O día de Defuntos ten en Galicia unha longa tradición manifestada nos ritos funerarios que expresan o tránsito da vida á morte. O antropólogo...
Bacelos de prata 2007

Faro de Vigo – Acto galeguista no pazo dos Ulloa

O pensamento económico galego ten unha historia apenas coñecida. Ese descoñecemento está desgrazadamente moi xeralizado. Vexamos algúns casos. O 1º Congreso de Economía de Galicia...