XIII Asemblea da Irmandade Xurídica Galega

  50º aniversario do I Congreso do Dereito Galego 

  No Salón nobre de Fonseca celebrouse a XIII Asemblea da Irmandade Xurídica Galega na que se conmemorou o 50º aniversario do I Congreso do Dereito Galego celebrado na Coruña no ano 1972.  No acto tomaron posesión como membros da IXUGA 15 novos irmandiños e irmandiñas que se comprometeron publicamente a utilizar a lingua galega no seu ámbito profesional e que recibiron cadanseu diploma acreditativo dos membros da mesa presidencial asi como o escudo da irmandade e a súa insignia de prata.

  O maxistrado do TSXG D. Luís Villares Naveira fixo un relatorio do que significou o I Congreso do Dereito Galego onde se recoñeceu a cooficialidade lingüística nas sesións de traballo e nas conclusións, facéndolle a suxerencia aos órganos xurisdicionais para a utilización da lingua galega nos procedementos procesuais e posteriormente a louva de D. Andrés Salgueiro e D. Xosé Manuel Beiras Torrado, dous dos xuristas que participaron naquel Congreso. 

  Nomeouse como Irmandiño de honra a D. Antonio Díaz, Reitor da USC e profesor de Dereito Tributario na universidade polo seu compromiso permanente coa lingua galega no exercicio da súa profesión. 

  Dª. Olga Failde, avogada,  fixo unha intervención sobre o papel da muller no exercicio do Dereito moi aplaudida polo público asistente. 

  Dª Ánxeles López Carballo, letrada da Administración de Xustiza, na súa intervención fixo fincapé na necesidade de protección fronte a constante uniformización que os programas informáticos supoñen para o exercicio da profesión en galego. 

  A oficial de notaría, Dª Elva Campo,  tivo unhas palabras moi acaidas centrando a súa intervención no compromiso individual que cada un ten coa identidade e a defensa da lingua galega no eido profesional. 

  O Secretario Xeral de Política Lingüística, D. Valentín García Gómez, comprometeuse a seguir insistindo na necesidade de dotar de medios informáticos necesarios a Administración de Xustiza para facilitar  o uso do galego.

  Pechou o acto o homenaxeado, Reitor da USC, que na súa intervención fixo un relatorio polo miúdo nos progresos da galeguización universitaria, comprometéndose a levar a cabo iniciativas para galeguizar a Escola de Prácticas Xurídicas, celebración dun acto conmemorativo do 50º aniversario do I Congreso do Dereito Galego e dinamizar a docencia en lingua galega na Facultade de Dereito.