Encontro en Lestrove

    Para a organización de determinados actos cómpre que un grupo de empresarios participe activamente deseñándoos. Esta práctica ten xerado empatias cando noutros tempos había receos para a galeguización empresarial. Os Encontros de Lestrobe son unha fragua viva para que levede grupos de axentes económicos arredor da filosofía galeguizadora.

    Previous articleEncontro en Lestrove
    Next articleA LINGUA, EMPRESA COMÚN