Encontro en Lestrove

    Representantes institucionais e empresarios de gran peso na economía de Galicia teñen asistido aos Encontros de Letrobe nos últimos anos. O labor socrático do Foro E. Peinador non fai distingos entre os empresarios máis proclives á galeguización e aqueles que asisten por primeira vez a estes encontros. As dinámicas xeradas neles foron de grande utilidade, porque a iniciativa galeguizadora élles exposta aos convidados polos empresarios que xa asumiron a tarefa.

    Previous articleForo Economía e Identidade celebrado na Toxa
    Next articleEncontro en Lestrove