Chano Piñeiro, boticario e cineasta galeguista

  Falar de Chano Piñeiro é falar dunha tradición de boticarios que mantiveron enceso o lume da galeguidade en distintos ámbitos.
  Forma parte dunha longa nómina de boticarios que tiveron fonda precoupación polo fomento e prestixio da nosa lingua. Perfecto Feijóo, creador dos coros galegos; Vilar Ponte, cofundador das Irmandades da Fala ; Florentino López Cuevillas, figura sobranceira da Xeración Nós;López Abente, poeta; Domingo Fernández del Riego, militante da causa galeguista no ámbito relixioso…foron algúns dos que mantiveron na súa rebotica parladoiros que deron pé a grandes proxectos para a reconstrución da identidade cultural de Galicia.
  Chano Piñeiro foi, excepcionalmente,o primeiro creador do cine en lingua galega. Facer cine no noso idioma sempre foi un soño de todos aqueles que desexaron contar coa sétima arte para prestixiar a nosa cultura, lingua e tradicións. Chano sóuboo facer moi ben. “Mamasunción”, a súa ópera prima, é unha síntese perfecta da crise da sociedade rural galega de mediados do século pasado. A emigración provocou a desfeita das aldeas coa perda dos seus valores patrimoniais; esta película a mellor lección para explicala.
  Na súa rebotica Chano,despois do tempo que lle deixaban as elaboracións das fórmulas maxistrais, matinou, primeiro, e conseguíu escribir despois, guións cinematográficos; algúns materializados como a xa mencionada Mamasunción. Pero tamén Sempre Xonxa,unha longametraxe ben traballada na que outra vez máis o medio rural é captado con fermoso realismo e lirismo pola lente da súa cámara.
  A Irmandade da Sanidade Galega quixo renderlle merecida homenaxe vinte anos despois do seu pasamento coa colocación dunha inspirada e artística placa do escultor José Molares na fachada do edificio onde tivo a súa vivenda na rúa Menéndez Pelayo,26, en Vigo.
  No acto participaron Valentín García Gómez, Secretario Xeral de Política Lingüística; Carlos Varela García, fiscal da Fiscalía Superior de Galicia; Fernando Rozados, biógrado do cineasta; Iñaki Sáncehez, vicepresidente do Colexio Oficial de Farmacéuticos que fixo posible coa súa colaboración a organización da homenaxe, e a súa vivúva Mari Luz Montes Quireza.

  27 Comentarios

  1. Learn several foreign languages

   It’s nice to come to Italy and say “Buongiorno!” passing waiter. And then catch the admiring glances of those with whom you came. Is not it? But it has long been known that learning foreign languages contributes to the development of a good memory. It’s also very interesting! So why not take advantage of this?

   These are effective methods for training memory. But there is also something interesting. Memory is inextricably linked to proper and good brain function. This means that stimulating its work allows you to improve memory:

   It has been proven that regular sports activities increase brain activity and improve memory;
   No to gray days! It is well remembered that that does not fit into the framework of everyday life. Try to change the environment, add bright colors, go to the store on a new path … It is not necessary to radically change your life. Just add something new to your daily routine, and your brain will work with renewed vigor;
   Add new habits. For example, tidying up your desk in the morning is a great start to a productive day!
   Meditation, relaxation make the brain switch, relax. This means that he will perform new tasks with renewed vigor;
   Music has a magical effect on our brain. It has been proven that people who practice music have better memory and analytical skills;
   Teamwork. Brainstorms have proven their effectiveness more than once. And now scientists have proven that the decisions made in the team were more accurate and faster. They attribute this to the fact that information is easier to perceive and assimilate during communication. Therefore, solve problems together!
   The brain assimilates and sorts information while we sleep. So don’t ignore this process.
   Conclusion

   This is just a small part of the effective techniques for developing memory. But simple reading will not work. Apply these techniques. Remember, only 50% of the result depends on the doctor, and the remaining 50% on the patient. Without working on yourself, you will never reach the top.
   Figure 1. Sample structure of coursework
   The above structure can only serve as a guide. When giving the assignment to write a term paper, the teacher usually shows a sample of drawing up a plan, explains which sections should be contained in it.
   How to write the introduction of a term paper correctly

   The introduction is what is always read. If the main part of the commission (and even the leader, if he is not very conscientious) can skim through, then the first pages of the text will certainly receive close attention. As the title implies, this section serves to introduce readers to the course of the matter, to briefly describe the research. The introduction consists of typical parts:
   Relevance of the topic. You need to explain why you chose this particular topic, why it should be considered. The arguments presented depend significantly on the direction of the research – it can be either the novelty of the topic (“in connection with active changes in this area”), or its controversial nature (when one large scientific school expresses one opinion, and another – another), or practical significance. For historical topics, it is necessary to establish a connection with the present, to trace what the events of the past are affecting now, to draw parallels.
   Objective. A goal is what you want to achieve as a result of your research. For undergraduate coursework, the goal may be to “learn” something, or “systematize knowledge” about something. In senior years, the work is more practical in nature, and the goals change – “to formulate recommendations for improvement”, “to develop a project”, “to identify ways to improve efficiency.”
   Work tasks are a kind of “steps” to achieve the goal. If the goal of the work is one, then there are several tasks. Their number should correspond to the number of paragraphs in the work plan. Each item in the table of contents is a separate task.
   Dated using verbs – “analyze”, “consider”, “characterize”, “describe”, “classify”, “reveal” and others.

   mba essay writing service writingpapereif.com essay on why community service is important to high school and college graduates

  Deixar comentario

  Please enter your comment!
  Please enter your name here