El Progreso – Irmandade da Sanidade Galega

Como ben di o doutor Pablo Vaamonde, « A ocultación da lingua propia ten a súa explicación nesa subordinación ao ser superior que o...

Faro de Vigo – A lembranza de Alfonso Álvarez Gándara

Remexendo en vellos papeis que gardo, aínda sen ordenador, atopei un fax de Alfonso Álvarez Gándara do mes de outubro de 1990, di así:...