Seminario sobre o patrimonio cultural de Galicia

Seminario sobre o patrimonio cultural de Galicia

Seminario sobre o patrimonio cultural de Galicia
“Vieiros da memoria” de Luís Soto.