“Vieiros da memoria” de Luís Soto.

“Vieiros da memoria” de Luís Soto.

Seminario sobre o patrimonio cultural de Galicia
“Vieiros da memoria” de Luís Soto.