O Foro E. Peinador con Ourense

    Se a economía non se galeguiza, a lingua galega perde un espazo social importante para a súa pervivencia. O Foro E. Peinador está a levar a cabo diversas accións encamiñadas a facer do noso idioma unha lingua de uso normal nas actividades empresariais e económicas. Con esta finalidade celebrouse en Ourense, en colaboración coa Deputación Provincial, un encontro no que participaron directivos de coñecidas empresas punteiras en cadanseu sector.

    Deixar comentario

    Please enter your comment!
    Please enter your name here