Academia Postal, forxa de galeguismo

    Francisco Nóvoa Rodríguez, director xeral do Grupo Academia Postal, responde nesta entrevista ás preguntas feitas polo presidente do Foro E. Peinador, Xosé González Martínez. Nela expón migalleiramente os obxectivos dos seus centros de formación e as medidas utilizadas para promover o fomento e uso da lingua galega en todas as actividades formativas, editoriais e administrativas.

    Deixar comentario

    Please enter your comment!
    Please enter your name here