Luís Soto. Vieiros da memoria

Luís Soto. Vieiros da memoria

Luís Soto. Vieiros da memoria
Homenaxe a Xosé L. Franco Grande