Acto fundacional da Irmandade Xurídica Galega

Acto fundacional da Irmandade Xurídica Galega

Acto fundacional da Irmandade Xurídica Galega
Acto fundacional da Irmandade Xurídica Galega IXUGA