Xuices honorarios 2017

    Tangueron as campás da vella igrexa da freguesía de Santiago dos Mixto para convocar á veciñanza e autoridades que agardaban o comezo do acto de investidura dos novos Xuíces Honorarios, que seguindo co programa establecido recibiron as honras simbolizadas no bastón de mando, chave e diploma, que os acreditan para sempre como persoas egrexias merecentes de tales distincións.

    Previous articleXuices honorarios 2016
    Next articleXuices Honorarios 2018