Xuices Honorarios 2005

  D. FRANCISCO CAMPOS, director da RTVG, polo apoio prestado dende o seu ámbito profesional apoiando a difusión e promoción dos valores culturais do Couto Mixto.

  Alvaro Lopez Mira

  D. ÁLVARO LÓPEZ MIRA, profesor de Dereito da Universidade de Vigo, polos seus traballos de investigación e divulgación transfronteirizos.

  D. XOSÉ LÓPEZ AÑEL, Home de Acordo do Couto Mixto, como custodio da tradición histórica.

  Previous articleXuices Honorarios 2004
  Next articleXuices Honorarios 2006