Xuices Honorarios 2005

    D. FRANCISCO CAMPOS, director da RTVG, polo apoio prestado dende o seu ámbito profesional apoiando a difusión e promoción dos valores culturais do Couto Mixto.

    Alvaro Lopez Mira

    D. ÁLVARO LÓPEZ MIRA, profesor de Dereito da Universidade de Vigo, polos seus traballos de investigación e divulgación transfronteirizos.

    D. XOSÉ LÓPEZ AÑEL, Home de Acordo do Couto Mixto, como custodio da tradición histórica.