Xuices Honorarios 2004

    D. ANTÓN RIVEIRO COELLO

    D. ANTÓN RIVEIRO COELLO, escritor e fabulador do pasado histórico do Couto Mixto.

    D. XOSÉ BENITO REZA RODRÍGUEZ, secretario da Asociación de Amigos do Couto Mixto e rehabilitador da paisaxe e natureza do seu territorio.

    CESÁREO GONZÁLEZ VELOSO

    CESÁREO GONZÁLEZ VELOSO, Home de Acordo e valedor das esencias identitarias do Couto Mixto.