Xuices Honorarios 2001

  FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO

  D. FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO, escritor e académico da R.A.G., patriarca das Letras Galegas.

  LUÍS GARCÍA MAÑÁ

  D. LUÍS GARCÍA MAÑÁ, escritor e investigador do Couto Mixto.

  D. RAMÓN GARCÍA RIVERO, crego de Santiago de Rubiás, valedor da identidade do Couto Mixto.

  Previous articleXuices Honorarios 2000
  Next articleXuices Honorarios 2002