Xuices Honorarios 2001

    FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO

    D. FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO, escritor e académico da R.A.G., patriarca das Letras Galegas.

    LUÍS GARCÍA MAÑÁ

    D. LUÍS GARCÍA MAÑÁ, escritor e investigador do Couto Mixto.

    D. RAMÓN GARCÍA RIVERO, crego de Santiago de Rubiás, valedor da identidade do Couto Mixto.