Palabras de lei

  Palabras de lei
  Palabras de lei

  “Palabras de lei” As consecuencias da declaración de oficialidade do galego para o ámbito específico da Administración de xustiza veñen recollidas nos artigos 7 da Lei de Normalización Lingüística e 231 da Lei orgánica do Poder Xudicial, onde se dispón que as actuación xudiciais en Galicia serán válidas e producirán os seus efectos calquera que sexa a lingua oficial empregada; que os maxistrados, xuíces, fiscais e funcionarios de xulgados e tribunais poden usar o galego en forma oral ou escrita sen ningunha parte se opón, alegando descoñecemento del que llle poida causar indefensión; e que os avogados, procuradores, litigantes, testemuñas e peritos, poden usar o galego verbalmente ou por escrito nas actuacións perante os xulgados e tribunais, sen ningunha limitación.

  Como consecuencia deste marco xurídicos a Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística propúxose animar o proceso de normalización lingüística contando co concurso dun amplo número de maxistrados, xuíces e fiscais, que na súa actividade profesional utilizan a lingua galega. Este libro recolle as opinións de todos eles.

  Previous articleMaios
  Next articleDaniel Garcia Ramos, a forza da palabra

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here