Fermín Penzol

    Fermín Penzol

    FERMÍN PENZOL, CON RAÍCES EN TERRA IRREDENTA

    Fermín Penzol foi un rexistrador da propiedade que desde moi novo militou na causa do galeguismo. En Madrid presidente o grupo “Mocedade Céltiga”, que despois había integrarse nas Irmandades da Fala. Grazas ao seu mecenado Galicia conta coa Fundación Penzol, un centro de estudos e documentación acerca da lingua  e literatura galega,inaugurado el 5 de maio de 1963.Destinou unha boa parte do seu peculio a rescatar en mercar bibliografía sobre Galicia, a máis dela  con moitas probabilidades de desaparecer.

    Previous articleXosé González Martínez / Mestre de vontade enerxética
    Next articleXosé Luís Franco Grande, o dono das palabras