A fonte limpa – Pedro González López

  A fonte limpa - Pedro González López
  A fonte limpa – Pedro González López

  A fonte limpa – Pedro González López

  En 1972 celebrouse en Lugo o Primeiro Congreso do Dereito Galego. Ese ano ten na historia de Galicia unha significación especial: o movemento obreiro de Vigo e Ferrol foron protagonistas de excepción con folgas, paros laborais e mesmo con dúas mortes :Amador e Daniel. Mentres isto acontecía, en Lugo, reuníanse os profesionais da avogacía para discutiren os problemas que aqueixan a nosa sociedade, vistos desde a óptica xurídica. Foron varios os acordos tomados naquel cónclave dos xuristas galegos. Un deles, sen dúbida, o que máis conmocionou ao réxime: solicitabase a derogación da pena de norte. A pena capital en vigor era aplicada despiadamente polo réxime franquista. O outro acordo que salientamos referíase á necesidade de compilar o dereito civil galego, instrumento necesario para modernizar, sobre todo, o agro galego regulado por un dereito consuetudinario ancorado nun pasado moi afastado dos problemas do rural.
  Aquel Congreso organizouse e levouse a cabo grazas ao esforzos de moitos avogados, entre os que sobranceaba un: don Pedro González López, que entón desempeñaba o cargo de decano do Colexio de Avogados de Lugo.
  Don Pedro González é hoxe un gran descoñecido para a meirande parte dos xuristas galegos. Boa culpa diso haberíaa que achacárllela ás facultades de dereito do noso País e mesmo aos colexio de avogados e escolas de prácticas xurídicas, que non teñen nos seus currículums académicos asignaturas optativas ou de libre configuración para que o alumnado teña a posibilidade de coñecer unha tradición xurídica notable, da que forma parte don Pedro González López. Un civilista que coñecía moi ben o funcionamento das estruturas sociais do País e as súas normas legais. Un humanista que soubo abrazar a causa do galeguismo como noutrora o fixeran Lois Peña Novo, Porteiro Garea, Salvador Cabeza de León, Roberto González Pastoriza, ou os seus coetáneos Sebastián Martínez Risco, Ramón Carballal Pernas, Daniel García Ramos…
  Ese coñecemento e compromiso coa cultura galega determinou que fose o primeiro académico da Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación que lese o seu discurso en lingua galega. Durante moitos anos -máis de trinta- o seu discurso estivo inédito. Agora, co gallo da celebración da III Asemblea da Irmandade Xurídica Galega publícase co título “Pensamento xurídico-político do Padre Benito Xerónimo Feixóo. A Fonte Limpa”. Un texto fundamental para coñecer a formación daquel frade bieito que, xunto co seu compañeiro, Sarmiento, son as dúas personalidades máis relevantes da Ilustración galega.

  Previous articleDon Victorino Gutiérrez Aller, dinamizador da lingua galega nos protocolos notariais
  Next articleEn galego agora e sempre 2010