Nomeamento de D. Carlos Varela García, como Fillo adoptivo do Concello de Cangas.

XXVII EDICIÓN PREMIOS PEÑA NOVO