La Región – Vieiro da Franqueira, tradición e galeguismo

A Lei do Patrimonio Cultural de Galicia do 4 de maio de 2016 dedícalle algúns artigos á protección dos camiños ou vieiros de valor...

Faro de Vigo – Premios Bacelos a Deleite e a Tapias Mariñán polo uso...

O xurado dos Premios Bacelos de Prata 2023 recoñeceu a Adega Tapias Mariñán e a empresa Leite Noso Sociedade de Gandeiros Galegos. Estivo composto,...

Diario de Pontevedra – Os Montes Veciñais en Man Común. Copiar

Os habitantes das parroquias,que encarnan a vida espiritual do pobo galego, segundo definición dun egrexio xurisconsulto experto no noso dereito civil, teñen a misión...