Imposición de medallas aos novos membros da Irmandade Xurídica Galega 2009

Imposición de medallas aos novos membros da Irmandade Xurídica Galega 2009

Imposición de medallas aos novos membros da Irmandade Xurídica Galega 2009
Imposición de medallas aos novos membros da Irmandade Xurídica Galega 2009