Imposición de medallas aos novos membros da Irmandade Xurídica Galega 2009

Imposición de medallas aos novos membros da Irmandade Xurídica Galega 2009

Nomeamento de D. Carlos Varela García, como Fillo adoptivo do Concello de Cangas.
Imposición de medallas aos novos membros da Irmandade Xurídica Galega 2009