Nomeamento de D. Carlos Varela García, como Fillo adoptivo do Concello de Cangas.

Nomeamento de D. Carlos Varela García, como Fillo adoptivo do Concello de Cangas.

Nomeamento de D. Carlos Varela García, como Fillo adoptivo do Concello de Cangas.
Imposición de medallas aos novos membros da Irmandade Xurídica Galega 2009