Nomeamento de D. Carlos Varela García, como Fillo adoptivo do Concello de Cangas.

Nomeamento de D. Carlos Varela García, como Fillo adoptivo do Concello de Cangas.

Nomeamento de D. Carlos Varela García, como Fillo adoptivo do Concello de Cangas.
Nomeamento de D. Carlos Varela García, como Fillo adoptivo do Concello de Cangas.