Seminario sobre o patrimonio cultural de Galicia

Seminario sobre o patrimonio cultural de Galicia

Premios Lois Peña Novo 1995
Seminario sobre o patrimonio cultural de Galicia