Sebastián Martínez Risco, mestre de xuristas

Couto Mixto 2022