Nomeamento de D. Carlos Varela García, como Fillo adoptivo do Concello de Cangas.

24-07-2020 IXUGA A Coruña