Inauguración do busto a Bouza Brey IXUGA

Inauguración do busto a Bouza Brey IXUGA

IV asemblea da Irmandade Xurídica Galega IXUGA
Inauguración do busto a Bouza Brey IXUGA