IRGADE

ACCIÓNS

SABOREANDO GALICIA

Ana Corredoira de Granxa A Cernada, integrante da Cooperativa As Vacas da Ulloa en Palas de Rei (Lugo), unha rapaza nova cos pés na...
Etiquetados

Neste Nadal, saborea Galicia!

O sector agroalimentario galego ten demostrado estar ao máis alto nivel respecto da calidade e seguridade alimentaria dos produtos que ofrece no mercado. Por...

O SABOR DA GALEGUIDADE

Que as empresas deben enraizarse na realidade territorial e cultural do país no que están asentadas é un feito constatable, e en Galicia son...
O noso sabor

O noso sabor

Nun Nadal distinto pero que non perde un ápice da carga sentimental que produce a súa celebración, non debemos esquecer a importancia de manifestármonos...
Con acento propio

CON ACENTO PROPIO

Galicia ten unha variedade territorial diversa para o cultivo de moitos produtos que medran nos variados microclimas existentes na nosa terra.  A terra e...
O Ribeiro

Galicia somos nós: terra, pobo, lingua

Ser diferente é un dereito na diversidade. Esta constitúese con singularidades que son as que arrequecen o mosaico universal. Galicia aporta a esa diversidade...
Etiquetados en Galego

Etiquetados en Galego

Galicia ten economía e lingua de seu. Defendámolas. Exerzamos todos o necesario maxisterio galeguista nos ambiente máis próximos para conseguirmos que iniciativas coma estas...
O noso, na nosa fala

O noso, na nosa fala

Ata o menos entendido en economía e fluxos demográficos sabe, porque os máis deles foron protagonistas da desvertebración do territorio, que as grandes concentracións...
Se Sentes Galicia

Se sentes Galicia, consume do noso

Para que un pais teña economía de seu, e non sexa dependente, precisa de varias premisas: dunha estratexia gubernamental e dos seus órganos de...
DO NOSO, MELLOR EN GALEGO 14/7/2017 IRGADE

Sen voltas! En galego!

Con esta nova campaña publicitaria queremos lanzar a mensaxe da galeguidade no consumo. Non desaproveitemos a oportunidade que nos dan estas festas para apoiarmos...
ETIQUETADOS EN GALEGO, COMO TEN QUE SER!

ETIQUETADOS EN GALEGO, COMO TEN QUE SER!

O sector agroalimentario galego ten demostrado estar ao máis alto nivel respecto da calidade e seguridade alimentaria dos produtos que ofrece no mercado, podendo...
Témolo aquí! do noso, mellor en galego

Témolo aquí! do noso, mellor en galego

É ben sabido que o país que importa máis co que exporta ten un déficit económico. E unha lingua que non ten presenza máis...
A lingua no padal

A lingua no padal

Os consumidores e consumidoras teñen un gran poder que non sempre fan valer: apoiar os produtos galegos de calidade, etiquetados en galego. Galicia precisa...
Eu etiquetados en galego e ti?

Eu etiquetados en galego e ti?

Facer viable as índustrias de tranformación do agro galego e normalizar o uso da lingua galega na publicidade e etiquetas dos seus produtos, velaí...
EU ETIQUETADOS EN GALEGO

EU ETIQUETADOS EN GALEGO

A economía galega e a nosa lingua deben ir da man. Os consumidores poden facer posible este desexo.O seu poder é grande. Abonda con...
Consumogustos

CONSUMOGUSTOS

Este anuncio intenta promover o consumo responsable. Preferir produtos galegos etiquetados na nosa lingua é unha maneira de sermos galegos galeguizados. Elixir establecementos que...