Encontro en Lestrove

  Encontro en Lestrove - Foro Peinador 25/02/2010

  O Foro E. Peinador celebrou outro dos seus “Encontros” cunha ducia de empresas invitadas a coñeceren as proposta para incorporar a lingua galegas ás distintas actividades nos seus negocios. O catálogo de propostas vai desde a redacción dos convenios colectivos, coa cláusula de dereitos lingüísticos incluídos,  ata a extensión nas nóminas, contratos de traballo e outros documentos do ámbito das relacións laborais. A rotulación interior, o plurilingüísmo nas páxinas web, a etiquetaxe e a publicidade, forman parte das medidas dese abano de posibilidades que se lles ofrecen ás empresas para incorporaren progresivamente a lingua galega nas súas actividades empresariais dunha maneira natural,  propiciando a tarefa do reencontro, aínda  pendente, entre a economía e a identidade, que tal é o obxectivo que persegue o Foro E. Peinador.
  As empresas participantes neste encontro  “Encontro” foron: Celtic Estores, representada polo seu director xerente, Casián García; Energy, por Xabier Monteagudo; Alejandra Bernardo, Aguas de Mondariz; Xulio Fernández, presidente Filmax; José Domínguez Álvarez, director Financeiro do estaleiro Factorias Vulcano; Grupo Academia Postal, representada polo seu director xeral, Francisco Novoa Rodriguez; Francisco Rodriguez, Presidente da Confederación de Empresarios de Ourense; Lito Andión da Cooperativa Láctea “Hoxe”, e Xosé Manuel Ortigueira, director financeiro de Xesgalicia. Aínda que non estivo presente, Mario Cardama, de “Astilleros y Varaderos Francisco Cardama, S.A”,  manifestou a súa adhesión ao proceso galeguizador.
  Asistiron tamén don Anxo Lorenzo, Secretario Xeral de Política Lingüística, que manifestou ou seu compromiso de apoio á normalización lingüística no ámbito empresarial, e don Carlos Varela García Fiscal Superior de Galicia.
  Na mesma xuntanza tomouse o acordo de seguir apoiando o proceso de galeguización da etiquetaxe dos produtos agroalimentarios e continuar coas compañas dirixidas aos consumidores galegos,  instándoos a preferiren estes produtos polo que supón de positivo para a normalización da lingua galega.
  Asemade,  o Foro E. Peinador,  prepara para os próximos meses a organización de diversos actos para escenificar a adhesión ao proceso galeguizador, como no seu día foron os actos celebrados no Estaleiro  “H.J.Barreras”, promovidos por esta empresa e ACLUNAGA,  asociación do  clúster galego do naval.
  Proximamente está prevista a participación nestes “Encontros” de coñecidas empresas en Galicia, así como a organización dun acto conmemorativo do Primeiro Congreso de Economía Galega celebrado en 1925 en Lugo, que tanta pegada deixou na historia da nosa economía.

  Previous articleEncontro en Lestrove
  Next articleEncontro en Lestrove