Encontro en Lestrove

  Coa presenza do Presidente da Xunta de Galicia celebrouse un encontro convocado polo Foro E. Peinador ao que acudiron máis de sesenta empresarios. Como vén sendo costume, expuxéronse propostas e medidas para restablecer o diálogo entre a economía e a identidade a través dun programa realista, aplicable e verificable que permita transformar de maneira progresiva.
  O Presidente do Foro E. Peinador referíuse á necesaria incorporación á cultura empresarial un código de boas condutas que inspira a Responsabilidad Social Empresarial, como unha filosofía que incardine o tecido empresarial coa súa contorna e identidade. Un dos sinais máis característico dela é a lingua dos seus consumidores e traballadores, dúas forzas sociais indispensables para que unha empresa acade os fins fundacionais. Para abrir camiño a estas ideas o Presidente do Foro propuxo a institucionalización do Día da Empresa Galeguizada, unha xornada dedicada a espallar as bondades da identidade nas empresas galegas coa colaboración das institucións públicas e as universidades galegas que son,ao cabo, fornecen ás empresas cadros directivos.
  O respecto dos dereitos lingüísticos, duns e doutros, contribúe a crear un mellor clima que redunda na boa marcha dos negocios. O recoñecemento legal deses dereitos apenas son observados.Como tampouco son tidos en conta os estudos sociolóxicos reveladores da aceptación que producen nos mercados os produtos orgullosos dos valores culturais que conforman a denominación de orixe.
  Unha marca que incorpora os valores da denominación de oríxe é a mellor garantía para acadar éxitos nos mercados, porque engade un elementos diferenciador que provoca nos consumidores sentimentos e entusiasmos polo produto. Velaí están os exemplos dalgunhas empresas que actúan nesta liña de pensamento. Todas elas coñecidas e ben valoradas polos consumidores, que lles outorgan a súa confianza e os consabidos beneficios.
  Pola súa banda, o Presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, remachou na mesma mensaxe afirmando que a identidade galegas das nosas empresas non supón ningún problema para a súa expansión porque “lonxe de empequenecer, a galeguidade engrandece.E o idioma tamén”.

  Previous articleEncontro en Lestrove
  Next articleEncontro en Lestrobe