Encontro en Lestrove

    Caras coñecida e outras non tanto. Pero todas elas son elos que se van ensarillando para formar grupos empresariais nos que en conversas distendidas ábrenselle novos espazos de oportunidades para a implantación da lingua galega en empresas importantes no tecido industrial de Galicia. Se non for por esas pedagóxica insistencia, o discurso da galeguidade estaría choído no estrictos espazos reducionistas da cultural. O Foro E. Peinador move os marcos para crear a grande agra aberta do galeguismo.

    Previous articleEncontro en Lestrove
    Next articleEncontro en Lestrove