Encontro do Foro Peinador

    O diálogo cos axente económicos é unha constante nas actividades do Foro E. Peinador. Neles construímos uin novo relato galeguista, complementario cos doutros espazos. Dámoslle importancia á galeguización da economía porque sobre ela se asenta a vida da xente; xa que logo, debe falar na lingua dos creadores da riqueza.

    Next articleEncontro en San Estebo de Rivas do Sil