Declaración de encontro do Couto Mixto

Couto Mixto 2022