Consello da Cultura Galega – O Parlamento de Galicia insta á Xunta a promover a etiquetaxe en lingua galega

O Parlamento de Galicia aprobou por unanimidade unha proposición non de lei que insta á Xunta de Galicia a impulsar o consumo de produtos galegos e a refrendar a Carta do Consumo Responsable e Solidario que o pasado día 6 de xullo asinaron os grupos políticos a instancias da Irmandade Galega de Adegueiros e Agroalimentarios.
O Parlamento de Galicia aprobou por unanimidade unha proposición non de lei que insta á Xunta de Galicia a impulsar o consumo de produtos galegos e a refrendar a Carta do Consumo Responsable e Solidario que o pasado día 6 de xullo asinaron os grupos políticos a instancias da Irmandade Galega de Adegueiros e Agroalimentarios. Así mesmo, a través desta proposición pídeselle ao Goberno galego que promova a etiquetaxe e distribución de produtos agroalimentarios en lingua galega e promocione os produtos etiquetados no noso idioma.

Previous articleMundiario – O Parlamento de Galicia apoia a etiquetaxe no idioma propio da súa comunidade
Next articlePAVILLÓN DE REPOUSO – A lingua na sanidade