Seminario sobre o patrimonio cultural de Galicia

  Seminario sobre o patrimonio cultural de Galicia

  En 1995 o Parlamento de Galicia aprobou a Lei do Patrimonio Cultural de Galicia. Pasados estes anos veuse que este texto legal non recolle o inmenso e variado acervo cultural galego. O baleiro legal que provoca unha lei, por veces indefinida, por veces ignorante dunha realidade que ten nos movementos culturais os seus valedores, obra a unha revisión da mesma. Os grupos parlamentarios e o propio Goberno galego son conscientes da necesidade de redactar outra que sexa precisa e máis decidida á hora de manifestar medidas de fomento. Isto suporá un reparto de responsabilidades entre tódaslas administracións, nomeadamente as locais, que son as que custodian, ben ou mal, ese patrimonio cultural.

  A Fundación L. Peña Novo e a Asociación Álvaro das Casas quixeron intervir no proceso do debate, aberto xa, para facerlle chegar aos grupos parlamentarios propostas que contribúan á articulación dunha nova Lei. Para tal finalidade foron quenes de convocar para o debate, na Casa do Concello de Mondariz-Balneario, a coñecidos expertos en cadanseu ámbito de competencias, debullando o estado actual no que atopa a nosa cultura e as medidas que ao seu xuízo se deberan tomar para preservar a súa protección.

  Tódolos relatores coincidiron na constatación das grandes transformacións demográficas que se están a producir en Galicia que están a determinar cambios e hábitos culturais na poboación. A presión demográfica e a mobilidade poboacional que se traslada do interior á costa, fai que os concellos desta franxa xeográfica soporten o 56% da concentración de habitantes. Despobóase o rural e o seu patrimonio queda indefenso. As políticas culturais dos concellos adoitan prestarlle pouca atención e apoio á tradición oral, que viaxa no maxín das nosas xentes que procuran nas cidades espazos para melloraren a súa calidade de vida.

  O Seminario levouse a cabo en colaboración coa Deputación Provincial de Pontevedra, que estivo representada polo seu vicepresidente, D. José Juan Durán, e co concello de Mondariz-Balneario, representado polo seu alcalde, D. José Antonio Lorenzo.

  O Seminario estivo organizado do seguinte xeito:

  10:00 horas
  PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO
  D. Fernando Acuña Castroviejo
  (Catedrático Arqueoloxía da USC)

  10:30 horas
  DIMENSIÓN POLICIAL DO PATRIMONIO E ENCLAVES HISTÓRICOS
  D. Luís M. García Mañá
  (Xefe Superior de Policía de Galicia)

  11:00 horas
  O SEPRONA E O PATRIMONIO CULTURAL
  Xavier Seoane
  (Xefe de prensa da Comandancia da Garda Civil en Galicia)

  12:00 horas
  BASES PARA O RÉXIME XURÍDICO DE PROTECCIÓN E VALOR DO PATRIMONIO CULTURAL GALEGO
  D. Carlos Varela García
  (Fiscal Superior de Galicia)

  12:30 horas
  PATRIMONIO MONUMENTAL E ARQUITECTURA TRADICIONAL
  D. Manuel Caamaño Suárez
  (Ex Profesor da Escola de Arquitectura da Universidade da Coruña)

  13:00 horas
  MÚSICA E DANZAS RITUAIS GALEGAS CARA O SÉCULO XXI
  D. Francisco Xabier Álvarez Campo (membro do Centro de Cultura Popular “Xoaquín Lourenzo” da Deputación Provincial de Ourense)

  16:30 horas
  PATRIMONIO MATERIAL ETNOGRÁFICO:ESTADO ACTUAL E PROPOSTAS A PROL DA SÚA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN E REHABILITACIÓN
  D. Clodio González Pérez
  (Etnógrafo)

  17:00 horas
  PATRIMONIO MARÍTIMO E FLUVIAL
  D. Pablo Carreira López
  (Director do Museo do Mar de Galicia)

  17:30 horas
  O PATRIMONIO RELIXIOSO
  D. Miguel A. González García
  (Arquiveiro da Catedral de Ourense)

  18:00 horas
  MUSEOS E ARQUIVOS EN GALICIA
  D. Gabriel Quiroga Barros
  (Subdirector Xeral de Arquivos e Museos da Consellería de Cultura)

  18:30 horas
  PATRIMONIO SUBACUÁTICO DE GALICIA
  D. Eugenio Rodríguez Puentes
  (Xefe do Servizo de Arqueoloxía)

  Seminario sobre o patrimonio cultural de Galicia
  Previous articleSinatura Convenio Celtic Estores
  Next articlePresentación campaña “A Lingua no Padal”

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here