Presentación Asociación Alvaro das Casas

  Presentación Asociación Alvaro das Casas

  O día 8 de marzo de 2003, nun  escenario que non foi casual e por cortesía do seu actual propietario, D. Cándido Vázquez -membro da asociación- que puxo a disposición da asociación a adega do Pazo para convertila en paraninfo da galeguidade,  levouse a cabo o acto de presentación da Asociación Álvaro das Casas coincidindo coa data do pasamento deste intelectual galeguista que segundo o seu biógrafo, o profesor Luís Alonso Girgado, foi unha  das máis relevantes figuras desa xeración prodixiosa que logrou levar Galicia nos anos trinta do século XX a cotas de concienciación e dignificación nunca antes alcanzadas.
  Colocouse unha placa conmemorativa na fachada principal do Pazo dos Ulloa, en lembranza da súa memoria, e houbo un parlamento de intervencións sobre a súa faceta de intelectual  e dinamizador cultural.
  A presidencia do acto estivo conformada polo  Sr Presidente da Deputación Provincial de Ourense, Don  Xosé Luís Baltar; por don Xosé González Martínez, Presidente da Fundación Premios da Crítica Galicia, que é  a entidade que promoveu  e animou  a celebración  deste  acto; por don Avelino Muleiro García, Presidente da Asociación Álvaro das Casas; por  don Eduardo López Pereira, Director Xeral de Universidades da Xunta de Galicia, en representación do Excmo. Sr. Conselleiro de Educación; por don  Xabier Cobas Martínez, Vicerrector de relacións institucionais da Universidade de Vigo e por don Xosé Pérez Iglesias, Alcalde de Ribadavia.
  Acompañaron o acto moitas personalidades da cultura galega entre as que cabe destacar ao profesor Luís Alonso Girgado, especialista na pescuda e investigación e a Dª.  Dolores Arxóns, do Instituto Virxe do Mar de Noia, onde exerceu o seu maxisterio D. Álvaro das Casas e que se ten preocupado do coñecemento da súa vida e obra; D. Avelino Pousa Antelo; D. Clodio González Pérez; D. Xosé Benito Reza; D. Xosé Carlos Sierra; D. Carlos Varela García; D. Luís García Mañá; D. Xesús Ferro Ruibal, etc…
  Don  Álvaro das Casas foi  impulsor de moitas iniciativas culturais entre as que cómpre salientar a creación da Asociación de Escritores de Galicia no ano 1934.Como continuador daquela feliz iniciativa existen en Galicia dúas asociacións de escritores e foi o profesor don Modesto Hermida García quen representou no acto ao Pen-Clube.
  A Asociación Álvaro das Casas, que inicia neste ano a súa andaina,  quere que o lume que avivou no seu día don Álvaro das Casas non morra e neste acto nomeou Conselleiros Honoríficos da asociación a dous dos seus preclaros discípulos: Don Xaime Illa Couto, Don Francisco Fernández del Riego.

  Previous articleDeclaración de encontro do Couto Mixto
  Next articleColleita 2004

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here