A Franqueira, tradición e galeguidade

    Tirar do fio para traer ao presente feitos históricos que teñen moito que ver coas tradicións populares é fundamental para coñecer de onde vimos, por iso a Asociación de Funcionarios para a Normalización  Lingüística de Galicia en colaboración co concello da Cañiza, a Xunta de Galicia, a Deputación de Pontevedra e o abade do Santuario da Franqueira, levaron a cabo un acto de rememoración histórica en lembranza da creatividade literaria de D. Ramón Cabanillas, autor do “Romance da Franqueira” e ao mesmo tempo de D. Enrique Peinador Lines pois se non fose polo empeño do empresario de imprimirlle galeguismo á tradición relixiosa, Cabanillas nunca teria escrito esa xoia literaria. Por ese motivo e tamén para conmemorar o centenario da creación do Seminario de Estudos Galegos, colocouse un monolito no adro do Santuario da Franqueira obra da Escola de Canteiros da Deputación de Pontevedra. 

    Previous articleA Franqueira, tradición e galeguidade.
    Next articleFacendo país: XIV Asemblea da Irmandade Xurídica Galega.