Lingua de lei – Caldas de Rei – IXUGA

Lingua de lei – Caldas de Rei – IXUGA

Lingua de lei – Caldas de Rei – IXUGA
En galego é de lei – Declaración de Ponteareas – IXUGA