Lingua de lei – Caldas de Rei – IXUGA

Lingua de lei – Caldas de Rei – IXUGA

Lingua de lei - Caldas de Rei - IXUGA
En galego é de lei – Declaración de Ponteareas - IXUGA